درود بر دوستان
 

کم کم غروب ماه خدا دیده میشود   


   صد حیف از این بساط که بر چیده میشود


 

پیشاپیش عید سعید فطر بر دوستان مبارک باد 


درود و دو صد بدرود