درود بر دوستان


پروژه آپارتمان مسکونی شماره 1، در مسابقه معمار در سال 1389، رتبه نخست گروه مسکونی را کسب کرد. این پروژه در خیابان 15 خرداد شهر محلات واقع شدهاست و طراحی آن توسط دفتر معماری کالِکتیو تِرِین و با مدیریت رامین مهدی زاده انجام شده است.

آپارتمان مسکونی شماره 1 در زمینی به مساحت 300 مترمربع و با زیربنای کل 1300 مترمربع بنا شده است. عملیات طراحی و ساخت این پروژه در سال 1386 آغاز شد و در سال 1389 نیز پایان یافت.

این پروژه نه تنها از لحاظ فرم و حجم، بلکه با استفاده از مصالح محلی با محیط اطراف خود ارتباطی مستقیم برقرار کرده. طرز تعریف دیوارها و بازشوها و پنجره ها، استفاده از سنگ و چوب، همه بسیار زیبا و تاثیرگذارند. محلات شهری درمركزایران است كه 50 درصد اقتصاد آن شامل صنعت سنگ بری می باشد. درساخت این آپارتمان ازهمین زمینه استفاده شده و با بكارگیری ضایعات سنگ ها یك پرو‍ژه منحصربفرد دربافت شهری برپا شده است.ین سنگ ها درنمای بیرونی ساختمان با زوایای قابل تامل و زیبایی كار شده است واین باعث شده كه سازه دارای زبان معماری مدرن و بی نظیری باشد. سنگ های بازیافتی که از کارخانجات محلی برش سنگ جمع آوری شده اند، در رنگ و بافت بسیار متنوع اند و وقتی روی هم تلنبار می شوند بافتی منسجم وپیچیده به دست می دهند که به ترکیب هیچ ماده دیگری شبیه نیست.تغییر خفیف زوایا در پلان برای جوابگویی به خطوط مورب سایت و ایجاد فضاها و نورگیرها مناسب اند. دو انتهای پلان و فضاهای ایجاد شده بین دو زاویه زمین بسیار خوب حل شده اند. همچنین این پروژه درمکانی قرار دارد که با درختانی سبز احاطه شده و جو زیبای را دراین شهر تاریخی رقم زده است. درمحلات برای حفاری و برش سنگ ها ازانرژی فسیلی استفاده می شود.و با توجه به تکنولوژی مورد استفاده دراین معادن که بازده بسیارکمی دارد. فقط کمتر از50درصد سنگ ها قابل استفاده است و مابقی به عنوان ضایعات دور ریخته می شود.اما اجرای این پروژه اثبات می کند که باخلاقیت و ایجاد ایده های مفید در معماری علاوه برخلق یک اثر زیبا می توان درمصرف انرژی ها و هزینه ساخت، صرفه جویی قابل ملاحظه ای کرد.
منبع:http://www.memarinews.com

درود و دو صد بدرود