با سلام خدمت دوستان عزیز
    گروه معماری کارشناسی  نا پیوسته معماری وکارشناسی ارشد که کارشناسی علمی کاربردی وتکنولوژی معماری

برای دفاع از حق خود و موافقت در جهت اخذ مهر طراحی نطام مهندسی5/5/1390چهار شنبه ساعت 9 صبح
در محل سازمان های مسکن و شهرسازی استان مربوطه حضور بهم رسانید .
لطفاً به بقیه دوستان نیز اطلاع دهید .