با سلام خدمت ذوستان عزیز
با توجه به درخواست بیشمار شما دوستان سفر یک روزه ای به روستاهای اطراف شیراز (خرم بید ) ترتیب خواهد داده شد که دارای مناظر طبیعی و تاریخی میباشد . در صورت استقبال دوستان و بحدنصاب رسیدن این امر محقق خواهد شد . لطفا در قسمت نظرات و پیشنهادات اسامی خود را اعلام نمائید تا تعداد مشخص گردد . لطفاً به عزیزانی که تاکنون به وبلاگ افتخار نداده اند اطلاع دهید . زمان سفر اواخر این ماه میباشد .