درو د بردوستان

 

مهندس حامد عبدالرزاقی در گفتگو با روابط عمومی اداره کل مسکن و شهرسازی بیان داشت : براساس ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارندگان مدارک مهندسی هفت رشته اصلی عمران ، معماری ، تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک که مدارک تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری قرار گرفته باشد می توانند به عضویت سازمان نظام مهندسی درآیند و با کسب شرایط لازم تقاضای اخذ پروانه نمایند ، همچنین حسب ماده ۷ این قانون فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با این هفت رشته در صورتیکه بیش از %۷۰ محتوای علمی و آموزشی رشته آنها با رشته اصلی مطابقت داشته باشد نیز می توانند از این مزایا استفاده نمایند که مرجع تشخیص این تطابق کمیسیون هم ارزی رشته ها می باشد . وی در رابطه با کمیسیون هم ارزی رشته ها گفت : کمیسیون هم ارزی  با حضور نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تشکیل می شود  و مصوبات این کمیسیون ملاک تشخیص امکان عضویت فارغ التحصیلان رشته های مرتبط در سازمان نظام مهندسی ،تعیین کد رشته ونیزامکان اخذ صلاحیتهای طراحی ، محاسبه و نظارت ، در پروانه اشتغال بکارمهندسی آنها می باشد  که آخرین مصوبات این کمیسیون در اسفند ماه سال جاری ابلاغ شده است .

 عبدالرزاقی در خصوص مصوبات اخیر کمیسیون هم ارزی رشته ها اظهار داشت : براساس این مصوبات دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته که عنوان مدرک آنهاعینا با مدرک کاردانی  یکسان باشد  می توانند از مزایای یکسان با فارغ التحصیلان مدارک کارشناسی پیوسته در آن رشته بهرمند شوند و درصورت عدم تطابق رشته دو مدرک ، عضویت درنظام مهندسی و به طبع آن صدور پروانه تنها به شرط صدور رأی تایید مدارک متقاضی در کمیسیون هم ارزی رشته ها  میسر خواهد بود .
 مسئول گروه نظام مهندسی ادامه داد : براساس این مصوبات ، صدور یا ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی ویا مرتبط با آن ، برای دارندگان مدارک تحصیلی ازسازمان امور اداری و استخدامی کشور امکان پذیرش نمی باشد  و به استناد رای شماره ۱۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۹ کشور مبنی بر عدم امکان تایید این مدارک توسط وزارت علوم  حتی در صورت قبولی درآزمون جامع ، بنابراین این آزمون تأثیری درامکان صدور پروانه متقاضیان نخواهد داشت.
مهندس عبدالرزاقی در خصوص مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار مرتبط که تقاضای اصلی شدن کد پروانه را دارند  اظهار داشت : دردستورالعمل اخیر، ابلاغ شده است که مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها موجب تبدیل پروانه مرتبط به اصلی نمی شود و موضوع اصلی یا مرتبط بودن پروانه تنها براساس عنوان رشته مدرک تحصیلی مشخص می گردد که تعیین این عنوان تنها در صلاحیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد ، همچنین تاثیرداشتن پروانه اصلی تنها درعضویت در ارکان سازمان نظام مهندسی از جمله عضویت درهیئت مدیره می باشد .
  ایشان دررابطه با مهندسان رشته های مرتبط که تقاضای تبدیل کد رشته پروانه شان به اصلی دارند افزود : سابقأ مهندسین رشته های مرتبط در صورت داشتن شرط معدل ، اخذ پایه ۲ و به واسطه گذراندن کسر واحدهای درسی در دانشگاها می توانستند کد پروانه خود را به اصلی تبدیل و صلاحیتهای طراحی یا محاسبه را اخذ نمایند که براساس مصوبات اخیرکمیسیون تا اطلاع ثانوی این موضوع کان لم یکن شده است .
 
 عبدالرزاقی درپایان درمورد دارندگان مدارک کارشناسی ارشد گفت:به دارندگان مدرک کارشناسی مرتبط که دارای مدرک کارشناسی ارشد اصلی و یا مرتبط درآن رشته باشند  براساس رای صادره برای متقاضی از سوی کمسیون هم ارزی ، پروانه اصلی یا مرتبط تعلق می گیرد . به اشخاصی که مدرک کارشناسی ارشد اصلی یا مرتبط داشته باشند ولی مدرک کارشناسی آنها غیر مرتبط با هفت رشته اصلی باشد پروانه تعلق نمی گیرد ،
همچنین در مواردی که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد اصلی و یا مرتبط باشند ولی هر دو مدرک در یک موضوع نباشند نیزصدور پروانه منوط به رای کمیسیون هم ارزی رشته ها می باشد .
منبع:http://anboohsazan-qazvin.ir
درو د و دوصد بدرود