فرنک گری در منهتن، برج بیکمن؛ ساختمانی چند منظوره با پوسته ایی مواج


مـنـــــــبـع : http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/11494/frank-gehry-beekman-tower-nearing-completion.html


ساخت برج بیکمنbeekman توسط فرانك گری در نیویورك تقریبا رو به اتمام است. محل این برج 76 طبقه ی مسكونی در جنوب میدان شهرداری و پل بروکلین ، شامل یك دبستان عمومی، اپارتمان های لوكس ، مكانی برای بیمارستان مركز شهر نیویورك و جایگاهی برای پارك ماشین در زیر زمین میباشد. ساختار اسكلت ساختمان از بتن مسلح كه با پوسته ی فولادی چین دار پوشانده شده است، میباشد. برج با مساحت 1/1 میلیون فوت مربع ، یكی از بلندترین ساختمان شهر است و اخر امسال افتتاح میشود.


-


-


-