با سلام خدمت دوستان عزیز
با توجه به گذشت حدود 4 ماه از آخرین روز از گردهمایی ما می گذرد . با توجه به اینکه همه ما به هر نحوی گرفتار مسایلی هستیم ، شما چه پیشنهادی در جهت اینکه دوباره در کنار یکدیگر باشیم چیست ؟ بنظر شما جهت استمرار همبستگی مان چه کار باید کرد ؟