درود بر دوستان

طراح حرفه ای, دانیال میلچن (Daniel Milchtein) با استفاده از پنل دو لایه ترکیبی صندلی نشیمن تاشویی را طراحی کرده است که این صندلی به راحتی جمع شده و در نهایت به یک پنل مسطح مخصوص جداسازی و تقسیم فضای داخلی یک اتاق تبدیل خواهد شد.

در واقع شما می توانید در جداسازی فضای داخلی منزل خود از پنل های چوب بامبو استفاده کنید در یک عملکرد غیرمنتظره به صندلی های نشیمن زیبا و مقاوم تغییر شکل خواهند داد.


این صندلی های نشیمن در سه حرکت ساده و معمولی شده و به یک پنل مسطح تبدیل خواهند شد هر یک از کاربران می توانند برای جداسازی بخش از فضای داخلی یک اتاق از سایر بخش های مرتبط از این پنل های چوبی بامبو استفاده کنند.دراین صندلی تاشو در حین سادگی می تواند کاربرد مفید و گسترده ای داشته باشد که به ذهن آدمی خطور نخواهد کرد.همچنین این صندلی دو کاره می تواند بیشترین کاربرد را آپارتمان های مسکونی کوچک فضای داخلی محدود داشته باشد.

منبع:www.memarinews.com

درود و دو صد بدرود